เวชพงศ์โอสถ


บริษัท เวชพงศ์โอสถ (ฮกอันตึ๊ง) จำกัด
“จากจุดกำเนิดกว่าหนึ่งร้อยปีก่อน
สู่ปรัชญาที่สืบสานและกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการ”        เวชพงศ์โอสถ ก่อตั้งขึ้นในเยาวราชเมื่อปีพ.ศ.2447 โดยนายอิ้วเจีย
เวชพงศา เด็กชายชาวจีนแผ่นดินใหญ่
อายุ 12 ปี ที่ต้องแยกจาก
ครอบครัวเพื่อเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเล พร้อมเสื่อผืนหมอนใบมา
ยังประเทศไทย ฟันฝ่า
พายุและอุปสรรคนานัปการ จนก่อเกิดเป็น
เจตนารมณ์อันแรงกล้าที่จะยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ
คนไทย
ในยุคนั้น ซึ่งด้วยความทุ่มเทจากใจรักและนิสัยใฝ่หาความรู้
อยู่เสมอ ส่งผลให้นายอิ้วเจียรุกขยายธุรกิจ วางรากฐาน
สำคัญอัน
เป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมยาแผนโบราณใน
ภาพรวม พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้
และตำรายาสำคัญให้
สืบทอดต่อมาถึงสามรุ่นจนถึงปัจจุบัน

        เวชพงศ์โอสถมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์และการบริการ
เพื่อสุขภาพแบบครบวงจรที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้บริโภคมี
สุขภาพที่ดีขึ้นทุกวันตลอดช่วงชีวิต เวชพงศ์โอสถยังยึดมั่นใน
ปรัชญาของการดำเนินธุรกิจ
ด้วยหลักจรรยาบรรณและความจริงใจ
โดยให้ความสำคัญกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ถึงพร้อม
ด้วย
คุณภาพพร้อมทั้งต่อยอดองค์ความรู้อย่างไม่หยุดยั้ง และ
ปฏิบัติต่อพันธมิตรให้สมกับความไว้วางใจที่ได้รับ
เสมอมา


        นวัตกรรมคือหัวใจสำคัญของธุรกิจสำหรับเวชพงศ์โอสถ โดยเราใช้
3 กลยุทธ์เป็นแรงขับเคลื่อนในการ
ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาไปจนถึง
การส่งมอบถึง
มือผู้บริโภค การปรับปรุงกระบวนการ เพื่อคุณภาพ
สูงสุดในการผลิตและการมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภค
และ
การพัฒนาบุคลากร ทั้งการส่งเสริมให้มีการเติบโตและพัฒนาตนเอง
ไปจนถึงการเพิ่มพูนองค์ความรู้และ
ความเชี่ยวชาญให้กว้างไกลขึ้น

        นอกจากการมีเภสัชกรแผนไทยและแผนจีนประจำบริษัทที่พร้อมให้
คำปรึกษา แนะนำ สั่งจ่ายยา และดูแล
ควบคุมกระบวนการทั้งหมด
ให้กับลูกค้าแล้ว เวชพงศ์โอสถยังได้แบ่งกลุ่มธุรกิจหลักภายใต้แบรนด์
“เวชพงศ์โอสถ”
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

• กลุ่มสมุนไพรและยาสมุนไพรจีนนำเข้า
        กลุ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ได้แก่ ถั่งเช่าทิเบตแท้ กระเพาะปลาแท้
รังนกแท้ เห็ดหลินจือ ฯลฯ รวมถึงยาสมุนไพร
จีนที่มีชื่อเสียง
ซึ่งเลือกเวชพงศ์โอสถเป็นผู้แทนจำหน่ายรายเดียวในประเทศไทย
ได้แก่ ยาเพี่ยนจือหวัง ยาเทียะผี
เฟ่งโต้วจิน ยาอังเก็งงู้อึ้งอี้
ยาซานเปียน ยาป่ายฟุ้ง น้ำมันกุ้งคู่ เป็นต้น

• กลุ่มสมุนไพรและยาสมุนไพรไทย
        เรามีสมุนไพรและยาสมุนไพรไทยแท้มากกว่า 1,000 ชนิดซึ่ง
คัดสรรจากในประเทศและรับประกันคุณภาพ
สูง มีทั้งสมุนไพรแห้ง
และยาสมุนไพรแผนโบราณแท้หลากหลายรูปแบบ ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษตามความ
ต้องการของลูกค้า

• กลุ่มสมุนไพรและยาสมุนไพรจีน
        สมุนไพรและยาสมุนไพรจีนแท้มากกว่า 1,000 ชนิดของเรามีทั้ง
ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศและผลิตภัณฑ์
ที่เวชพงศ์โอสถคิดค้น
พิเศษเพื่อป้องกันและรักษาตั้งแต่โรคสามัญไปจนถึงโรคร้ายแรง
นอกจากนี้ยังมีบริการให้
คำปรึกษาจากแพทย์จีนแผนโบราณและ
บริการผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษตามความต้องการของลูกค้า

        กว่า 100 ปีของการเป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อ
สุขภาพ ด้วยการผลิตและจัดจำหน่าย
สมุนไพรและยาสมุนไพรไทย
และจีนแท้คุณภาพสูง เวชพงศ์โอสถมุ่งเน้นผสมผสานองค์ความรู้
และองค์ประกอบ
จากธรรมชาติเพื่อยกระดับสุขภาพและความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นของคนไทย ด้วยความมุ่งหวังให้คนไทยได้ใช้ชีวิตที่มี
ความสุข
อย่างเต็มศักยภาพในระยะยาว


facebook youtube instagram facebook youtube instagram telephone