เวชพงศ์โอสถ

บริษัท เวชพงศ์โอสถ (ฮกอันตึ๊ง) จำกัด
“จากจุดกำเนิดกว่าหนึ่งร้อยปีก่อน สู่ปรัชญาที่สืบสาน
และกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการ”

เวชพงศ์โอสถ ก่อตั้งขึ้นในเยาวราชเมื่อปี พ.ศ.2447 โดยนายอิ้วเจีย เวชพงศา
เด็กชายชาวจีนแผ่นดินใหญ่ อายุ 12 ปี ที่ต้องแยกจากครอบครัวเพื่อเดินทาง
ข้ามน้ำข้ามทะเล พร้อมเสื่อผืนหมอนใบมายังประเทศไทย
More

ความเป็นมา

เลาะประวัติ “เวชพงศ์โอสถ”
การเดินทางอันยาวไกลจากเมืองจีนสู่ธุรกิจที่เติบใหญ่ในไทยวันนี้


เรื่องราวของเวชพงศ์โอสถเริ่มต้นขึ้นเมื่อกว่าหนึ่งศตวรรษก่อนด้วยเรื่องราวของ
“อากง” หรือ “อิ้วเจีย แซ่เอี้ยะ” (นามสกุลเดิมก่อนเปลี่ยนเป็น “เวชพงศา”)
ชาวจีนโดยกำเนิดจากมณฑลฮกเกี้ยนที่ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวตอนอายุเพียง12 ปี
ด้วยการเลือกเดินออกจากความเป็นอยู่ที่อัตคัดในบ้านเกิด เดินทางรอนแรม
ตามอากู๋ (น้องชายของแม่) มาเมืองไทยโดยนั่งเรือจากบ้านเกิดที่ฮกเกี้ยน
มายังกวางตุ้ง
More

ปรัชญาธุรกิจ

กตัญญู ขยันหมั่นเพียร และซื่อสัตย์
3 หลักปรัชญาที่สืบสานของ “เวชพงศ์โอสถ”

หากกล่าวถึงความเป็นมาของความเป็นเวชพงศ์โอสถในปัจจุบัน คงต้องย้อน
กลับไปเล่าถึงดินแดนที่เป็นต้นกำเนิดแห่งอารยธรรมของโลกตะวันออกอย่าง
ประเทศจีน ประเทศบ้านเกิดของ “อากง” ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมอันลึกซึ้งและยาวนานของศาสตร์หลากหลายแขนง
More

คุณภาพ


หลักการสำคัญในการทำธุรกิจของเวชพงศ์โอสถ


อากงบอกเราเสมอว่า คนที่ป่วยคือคนที่มีความทุกข์อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเราต้องไม่ขายของที่ไม่ดีหรือไม่มีคุณภาพ
เพราะนั่นจะเท่ากับยิ่งไปซ้ำเติมเขา
คำสอนที่เราได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กก็คือ ความจริงใจต่อลูกค้า
ซึ่งนั่นหมายถึงคุณภาพของสินค้าที่เราต้องคำนึงเสมอ
More

facebook youtube instagram facebook youtube instagram telephone