ปรัชญาธุรกิจ


กตัญญู ขยันหมั่นเพียร และซื่อสัตย์
3 หลักปรัชญาที่สืบสานของ “เวชพงศ์โอสถ”    หากกล่าวถึงความเป็นมาของความเป็นเวชพงศ์โอสถในปัจจุบัน
คงต้องย้อนกลับไปเล่าถึงดินแดนที่เป็น
ต้นกำเนิดแห่งอารยธรรม
ของโลกตะวันออกอย่างประเทศจีน ประเทศบ้านเกิดของ “อากง”
ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของ
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันลึกซึ้งและ
ยาวนานของศาสตร์หลากหลายแขนง

เมื่อความกตัญญูคือแรงบันดาลใจ
    สำนึกในความกตัญญูที่มีต่อประเทศจีน บ้านเกิดของอากง คือ
จุดเริ่มต้นในการเลือกใช้องค์ความรู้ของ
คนจีนที่เกิดขึ้นจากการศึกษา
และเรียนรู้ความเป็นไปของธรรมชาติ เพื่อนำมาประยุกต์และ
ปรับใช้กับการสร้าง
สรรค์ยาสมุนไพรของเวชพงศ์โอสถที่คำนึงถึง
สมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติในทุกรายละเอียด
    สำนึกในรากฐานความเป็นคนจีนซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของ
อากงนั้นยังนำไปสู่การสร้าง “บ้านกลม”
สถานที่สำคัญที่บอกเล่า
เรื่องราวของความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ อากงริเริ่ม
ก่อสร้างบ้านหลังนี้ด้วย
ความหวังว่าจะได้กลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิด
อากงจึงมอบหมายให้อาม่าเป็นผู้ดูแลการจัดหาที่ดินและสร้างบ้าน
หลังนี้ ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านในวัยเด็กของอากงเพียงครึ่งกิโลเมตร
    บ้านกลมปลูกขึ้นตามลักษณะบ้านของชาวจีนแคะ โดยมีจุดเด่น
คือทรงกลมขนาดใหญ่ ประกอบด้วยห้อง
มากมายเพื่อให้สามารถ
อยู่ร่วมกันเป็นชุมชน ตัวบ้านทำจากดินเหนียวผสมฟางข้าว โดยขุด
ดินที่มีลักษณะเหนียว
มากจากใต้ท้องนาขึ้นมาใช้ โดยสาเหตุที่เลือก
ใช้ดินในการสร้างบ้านก็เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีความทนทานต่อ
สภาพ
อากาศ ทนความร้อนและไฟเผา รวมทั้งการกัดเซาะของน้ำ และ
สามารถป้องกันภัยในยามสงครามได้
จะเห็นได้ว่าเป็นการสร้าง
พื้นที่อาศัยที่กลมกลืนและปรับตัวไปกับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี
ความน่าอัศจรรย์ใจอีก
ประการหนึ่งของบ้านกลมก็คือ บ้านหลังนี้
ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีเยี่ยม มีโค้งน้ำคั่นยาวไปจรดกับบ้านกลม
อีกหลังหนึ่ง แลคล้ายสัญลักษณ์หยินหยางแห่งความสมดุล

ต่อยอดไปได้ไกลด้วยความขยันหมั่นเพียร
    ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเด็กชายชาวจีนคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความรู้ติดตัว
มากนักและต้องจากบ้านเกิดเมืองนอน
เพื่อเดินทางมาเริ่มต้น
ชีวิตใหม่ในเมืองไทย นั่นจึงเป็นสาเหตุให้อากงคิดไว้เสมอว่า เรา
ต้องมีความขยันหมั่นเพียร
มีโอกาสอะไรเข้ามาต้องคว้าเอาไว้
รู้จักหนักเอาเบาสู้ และความขยันหมั่นเพียรนี้เองที่กลายเป็นคติ
ประจำใจของ
อากงตลอดชั่วชีวิต ทั้งความขยันหมั่นเพียรในการ
ทำธุรกิจ และความขยันหมั่นเพียรในการเสาะแสวงหาและ
คัดเลือก
ยาสมุนไพรจีนที่มีประโยชน์และมีคุณภาพดีที่สุดสำหรับลูกค้า

สานต่อธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
    เรื่องราวของการสร้างบ้านกลมสะท้อนให้เห็นว่า ถึงแม้อากง
จะสร้างธุรกิจของเวชพงศ์โอสถจนเติบใหญ่
ในประเทศไทยแต่อากง
ก็มีความกตัญญูและไม่เคยลืมประเทศจีนซึ่งเป็นบ้านเกิด บ้านกลม
ซึ่งบอกเล่าเรื่องราว
แห่งสมดุลของธรรมชาติและวิถีชีวิตของมนุษย์
ยังเป็นแรงบันดาลใจให้อากงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรจีน
ด้วยคุณภาพและความซื่อสัตย์ตลอดมา อภิญญา เวชพงศา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวชพงศ์โอสถ (ฮกอันตึ๊ง)
จำกัด กล่าวว่า
“คุณพ่อท่านย้ำเสมอว่า เมื่อเราอยู่ในสังคมเราควรที่จะมีความซื่อสัตย์
เป็นอันดับหนึ่ง ทั้งการ
ซื่อสัตย์กับตนเอง กับครอบครัว
และกับลูกค้าเพราะยาเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ เราจึงจำเป็นต้องเลือก
สิ่งที่ดีที่สุด
เท่าที่เราหาได้ให้กับลูกค้าเสมอ”

    นอกจากนี้ การสานต่อธุรกิจในประเทศไทยของทายาทรุ่นหลัง ซึ่ง
เล็งเห็นสรรพคุณของยาสมุนไพรไทยที่มี
ประโยชน์และอยู่ใกล้ชิดกับ
ชีวิตประจำวันของชาวไทยมาอย่างยาวนาน ยังนำไปสู่การศึกษา
และวิจัยยาสมุนไพร
ไทยเพื่อให้ตอบรับความต้องการของลูกค้าได้
มากยิ่งขึ้น เป็นการนำศาสตร์ความรู้ดั้งเดิมของไทยมาประยุกต์
และ
พัฒนาให้ร่วมสมัย นับเป็นการทดแทนบุญคุณกลับคืนสู่แผ่นดิน
ไทยที่ให้แหล่งพักพิงอาศัยต่อตระกูลเวชพงศา
พร้อมทั้งส่งต่อ
อุดมการณ์และสานความสัมพันธ์ของชาวไทยและชาวจีนมาตลอด
ระยะเวลากว่า 100 ปีนี้ด้วยใน
เวลาเดียวกันfacebook youtube instagram facebook youtube instagram telephone