คลินิกการแพทย์แผนจีน ที่เวชพงศ์โอสถ

นอกเหนือจากการผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพร เวชพงศ์โอสถ พร้อมเพิ่ม
ความสะดวกสบายให้กับลูกค้ามากขึ้น ทั้งการรับคำปรึกษาโดยแพทย์แผนจีนมากด้วย
ประสบการณ์ และจ่ายยาสมุนไพรด้วยนวัตกรรมยาสกัดที่สะดวกต่อการรับประทาน
ภายในคลินิกแพทย์แผนจีนรูปแบบใหม่ของเวชพงศ์โอสถ ซึ่งได้เปิดทำการเป็นแห่งแรกที่
สาขาของเวชพงศ์โอสถภายในเซ็นทรัลลาดพร้าว ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่
ผ่านมา ก่อนที่จะมีคลินิกแพทย์แผนจีนในลักษณะเดียวกันนี้เพิ่มขึ้นในสาขาอื่น ๆ ต่อไป
ในอนาคต

พรั่งพร้อมด้วย
ทีมแพทย์แผนจีนผู้เชี่ยวชาญที่คลินิกแห่งนี้ เวชพงศ์โอสถมีแพทย์แผนจีนผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน
มาให้การตรวจรักษาประจำคลินิก พร้อมคอยให้คำปรึกษาและ
แนะนำเรื่องการใช้ยารวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเวชพงศ์โอสถ

พจ.กวงเซิง แซ่หวง
(เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์ พจ.234)
แพทย์แผนจีนผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกสมาคม
แพทย์แผนจีนประเทศไทยสมัยที่ 2โรคระบบประสาทและสมอง
(ปวดศีรษะ, นอนไม่หลับ)
โรคทางกระดูกและเส้นเอ็น
(ปวดข้อ, รูมาตอยด์, เก๊าท์)
โรคระบบทางเดินอาหาร

พจ.พงศวัชร์ พงศ์ธนาธีรพร
(เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์ พจ.633)โรคผิวหนัง (ลมพิษ สิว ฝ้า
ภูมิแพ้ผิวหนัง สะเก็ดเงิน งูสวัด)
โรคอายุรกรรมทั่วไป (โรคผู้สูงอายุ
ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ไมเกรน
โรคหลอดเลือดสมอง การได้ยินผิดปกติ
ภูมิแพ้ ริดสีดวงทวาร)

ขั้นตอนการตรวจรักษา
กับแพทย์แผนจีน


การเข้ารับบริการที่คลินิกแพทย์แผนจีนของเวชพงศ์โอสถนั้น
เริ่มต้นด้วยการที่คุณหมอจะแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ ก่อน
จากนั้น ผู้มาใช้บริการจะเข้ารับการตรวจกับแพทย์แผนจีนผู้เชี่ยวชาญ
โดยคุณหมอจะทำการวินิจฉัย 4 ขั้นตอน ได้แก่

1. การมองด้วยสายตา
เพื่อสังเกตลักษณะทางกายภาพ
ของคนไข้ ทั้งสีหน้า สีตา เล็บ
หรือท่าทางการเดิน

2. การซักถาม
เพื่อสอบถามประวัติโดยทั่วไป
ว่าคนไข้เป็นอะไรมา รู้สึกอย่างไร เจ็บ
มากเจ็บน้อยที่ไหน
เป็นมานานแค่ไหน ฯลฯ

3. การฟังและดมกลิ่น
ทั้งการฟังเสียงหายใจของคนไข้
เสียงพูด เสียงในช่องอกหรือช่องท้อง
รวมไปถึงการดมสำหรับบางโรคโดย
เฉพาะเพื่อสังเกตอาการ ทั้งกลิ่นปาก
กลิ่นตัว หรือกลิ่นเหงื่อ ฯลฯ

4. การสัมผัส
หรือที่รู้จักกันว่า “การแมะ”
ซึ่งคุณหมอจะใช้นิ้วมือ 3 นิ้ววางลง
บนเส้นชีพจรที่ข้อมือเพื่อรับรู้โรค
ภายในร่างกายของคนไข้ รวมไปถึง
การกดส่วนที่เจ็บปวด หรือกดเพื่อดู
ความแข็งหรือตึงของร่างกาย

ระบบการจ่ายยาล้ำสมัย
สะอาด และปลอดภัย


เมื่อแพทย์แผนจีนได้พูดคุยและวินิจฉัยอาการจนครบทุกขั้นตอนแล้ว
คุณหมอจะออกใบสั่งยาตามอาการและตามจำนวนวันที่ให้ทาน
พร้อมทั้งแนะนำวิธีรับประทานยาและการปฏิบัติตัว ผู้มาใช้บริการจะนำไปใบยานี้
ไปที่ห้องจัดยาเพื่อทำการจัดยาตามที่คุณหมอสั่งตาม
“กระบวนการทำยาแกรนูล”
หรือยาสมุนไพรสกัด โดยสามารถรอรับยาได้ในเวลาโดยเฉลี่ยเพียง 20-30 นาที

ขั้นตอนการจัดยามีดังนี้

1. การตรวจสอบใบสั่งยา
โดยแพทย์แผนจีนประจำห้องจัดยา
หากมีข้อสงสัยจะมีการสอบถามกับ
แพทย์จีนผู้เชี่ยวชาญที่ออกใบยานี้
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

2. จัดยาผ่านระบบคอมพิวเตอร์
โดยพิมพ์รายการยาลงใน
คอมพิวเตอร์ที่ควบคุมเครื่องจ่ายยา
เพื่อตรวจสอบว่า ในใบสั่งยานี้มียา
ที่ห้ามใช้ร่วมกันหรือไม่หรือมียา
อันตรายหรือไม่ เพื่อให้ได้ยา
ถูกต้องและปลอดภัย

3. ใส่ผงยาสกัดลงซอง
โดยการนำกระบอกยาสกัดมาต่อ
ที่เครื่องเพื่อปล่อยสมุนไพรลงในซอง
ตามจำนวนตามใบสั่งจนครบทุกชนิด
ลงในซอง ทั้งนี้ โดยไม่สัมผัสกับมือ
หรือภาชนะอื่นใดเลย

ยาผงสกัดจากกระบวนการแกรนูลนั้น เป็นยาคุณภาพที่มีความสะอาด
ปลอดภัย และสามารถนำไปเทลงในแก้วละลายน้ำร้อนดื่มได้สะดวกทันที
และเมื่อทานยาครบตามที่คุณหมอแนะนำแล้ว สามารถนัดหมายกลับมาพูดคุย
และปรึกษากับคุณหมออีกครั้งเพื่อติดตามอาการ หรือปรับตัวยา
ให้เข้ากับ
ผู้มาใช้บริการมากขึ้น

สารสกัดสมุนไพร
ที่สุดแห่งนวัตกรรมจากเวชพงศ์โอสถ


เวชพงศ์โอสถถือเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ยา โดยเป็น
ผู้ผลิตและตัวแทน
จำหน่ายสมุนไพร ทั้งยาไทยและยาจีนมาเป็นเวลานานนับร้อยปี นอกจากนี้
เรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายยา
สมุนไพรจีนสำเร็จรูปที่สำคัญของประเทศจีนหลายชนิดด้วยกัน
จึงถือได้ว่าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีกับ
ประเทศจีน และเราได้เห็นถึงความสำคัญของยา
สมุนไพรจึงอยากพัฒนาและหานวัตกรรมที่จะตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน
และยังคงประสิทธิภาพดั้งเดิมไว้ เราจึงได้เสาะหาเครื่องสกัดและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สกัดตาม
แหล่งต่าง ๆ จนได้มาพบกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรสกัดที่ บริษัท เป่ยจิน คังเยิ่นถัง ฟาร์มาซูติคอล
จำกัด
สาธารณรัฐประชาชนจีน
บริษัท เป่ยจิน คังเยิ่นถัง ฟาร์มาซูติคอล จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนและเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านยาจีนและการแปรรูปยาสมุนไพร สิ่งสำคัญของการสกัดยาสมุนไพรของ เป่ยจิน
คังเยิ่นถัง คือ “การสกัด
ยาสมุนไพรออกมาให้มีคุณสมบัติเหมือนกับยาต้มแบบดั้งเดิมมากที่สุด”
โดยทางบริษัทได้มีการทดลองและ
วิจัยจนสามารถสกัดยาออกมาได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ
เวชพงศ์โอสถจึงถือว่าเป็นที่เดียวในประเทศไทย
ที่นำเข้าสารสกัดผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณสมบัติ
แบบดั้งเดิมนี้

คลินิกเวชพงศ์โอสถ


พบกับคลินิกแพทย์แผนจีนภายในสาขาของเวชพงศ์โอสถแห่งแรก
ได้ที่ เวชพงศ์โอสถ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 2 ห้อง 206
หน้าโถงลิฟต์ ใกล้ทางออกลานจอดรถประตู A โดยเปิดทำการ
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.

facebook youtube instagram facebook youtube instagram telephone